Preprečevanje okužb v zobozdravstvu (Covid-19) – OBF sistem

Preprečevanje okužb v zobozdravstvu je  bil glavni razlog za enega najbolj ostrih vladnih ukrepov in posegov v zobozdravstveno stroko v Sloveniji v njeni zgodovini. Vlada je sredi marca 2019 odredila začasno prepoved opravljanja vseh zobozdravstvenih storitev za čas epidemije koronavirusa (Covid-19).

Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) , ki jo je izdal minister za zdravje in se je začela uporabljati 16. 3. 2020 je v 3. členu določila, da morajo vsi izvajalci zobozdravstvenih storitev do nadaljnjega prekiniti izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev.

Trenutno smo v procesu postopnega odpravljanja vladnih protikorona ukrepov.  Zobozdravstvene ordinacije se že pripravljajo na ponovno opravljanje dejavnosti z nabavljanjem ustrezne zaščitne opreme. Pri izvajanju stomatoloških posegov pa obstajajo specifike možnosti okužb. Slednje so obstajale še pred Covid-19 epidemijo. Eden izmed takih je širjenje morebitno patogenih aerosolov.

Poznavanje patogeneze mikrobnih okužb, načinov širjenja mikroorganizmov in ukrepov za preprečevanje okužb  bo potrebno v prihodnje še bolj dosledno prenašati v stomatološko prakso. Z resnostjo tokratne epidemije pa je k potrebnim obstoječim in novim ukrepom  potrebno pristopiti že sedaj in tudi z večjo doslednostjo.

Ali so standardni zaščitni ukrepi za preprečevanje okužb v zobozdravstvu zadostna zaščita pred okužbami s Covid -19

Zobozdravniška stroka bo verjetno morala  zaradi pandemije Covid-19 ponovno osvežiti znanja s področja osnov epidemiologij nalezljivih bolezni. Na delo v ordinaciji se bo potrebno ustrezneje pripraviti. Naložba v študij povzročiteljev okužb pri delu v zobozdravstvu in okužb pri delu v ustni votlini je dolgoročna naložba. Predvsem naložba v varovanje lastnega zdravja in zdravja svojih pacientov.

Nedvomno bo raziskovalna stroka kmalu lahko posredovala več informacij o novem virusu Covid-19. Ta dodatna znanja in odkritja se bodo morala za zagotovitev varnega dela prenesti tudi v stomatološko prakso.

V Sloveniji je stomatološka sfera na relativno visokem nivoju osveščenosti že sedaj. Uporaba osebnih zaščitnih sredstev, umivanje in razkuževanje rok, uporaba medicinskih rokavic, dosledno izvajanje sterilizacije uporabljenih instrumentov, pravilno ravnanje z  odpadki v zobozdravstvu,  so pri nas  uveljavljen standard in praksa. Verjetno bo nevarnost prenašanja okužb koronavirusa prinesla še nekoliko več poudarka na čiščenju in razkuževanju v zobozdravstvu. Več pozornosti bo potrebno nameniti  pravilnemu in varnemu ravnanjem z instrumenti, ročniki in kolenčniki, postopanju s protetičnim materialom in z rentgenskimi filmi ipd.

K uveljavljeni zaščitnim ukrepom v stomatološki praksi pa bo verjetno potrebno dodati nove, da bomo dosegli zadovoljivo varnost pred širjenjem okužbe s Covid-19.

Širjenje aeosolov pri opravljanju stomatološkega posega – nevarnost za okužbo s Covid-19

S pravilnim ravnanje z instrumentarijem in materialom ter odpadki, razkuževanjem, sterilizacijo in uporabo ustrezne zaščite zobozdravnika ter pacienta pa žal ne moremo rešiti enega največjih tveganja pri opravljanju stomatološkega posega – širjenja aerosolov.  Med opravljanjem stomatološkega posega se iz ustne votline pacienta širijo aerosoli. Če je pacient kužen, so patogeni tudi aerosoli.

Širjenje aerosolov je že do sedaj za zobozdravnike, ustne higienike, kirurge predstavljalo moteč problem. S prisotnostjo koronavirusa pa postane lahko življenjsko ogrožajoče.

Med opravljanjem večino standardnih stomatoloških posegov  namreč prihaja do sproščanja in razširjanja delcev, okuženih s patogeni. Pri uporabi svedrov,  ročnih dentalnih instrumentov in ultrazvočnih naprav prihaja do pršenja patogenih delcev, ki ostanejo v zraku ordinacije do dve uri. Ko se ti patogeni delci spustijo na površine, pride do kontaminacije vseh površin in oseb v razdalji do 10 metrov od pacienta. Neposredno je ogroženo tudi zdravje zobozdravnika in delovnega osebja v ordinaciji. Ne le, da veliko konvencionalnih zaščitnih mask patogenov ne filtrira v celoti, se okužba prenaša preko vseh predmetov na katere se iz zraka naložijo patogeni delci.

Do nedavno nazaj razen sprotnega vakuumskega odsesavanja, ki pa le delno omilil širjenje aerosolov v delovno okolje učinkovite rešitve tega problema ni bilo. Danes obstaja in zahvala gre vesoljski industriji

Širjenje aerosolov pri opravljanju stomatoloških posegov
Širjenje aerosolov pri opravljanju stomatoloških posegov

Preprečevanje okužb v zobozdravstvu zaradi širjenje aerosolov – uporaba OBF sistema

Leta 2014 je Evropska Vesoljska Agencija (ESA)  izbrala podjetje Astradentium Health Technologies, da razvije Oral BioFilter OBF®  koncept. Astradentium je multidisciplinaren team oralnih kirurgov, zobozdravstvenih tehnikov in vesoljskih inženirjev, ki je zaslužen za številne svetovno najbolj pomembne inovacije v dentalnem sektorju. Oral BioFilter OBF® je bil prvotno razvit za namen opravljanja stomatoloških posegov pri astronavtih na dolgotrajnih vesoljskih poletih. Ko si na Zemlji, težnost tvoje telo in tekočine v njem vleče k tlom. V vesolju pa tega ni, zato se telesne tekočine porazdelijo drugače. Praktično niti najenostavnejšega standardnega stomatološkega postopka v breztežnostnem prostoru ni mogoče opraviti brez sistema, ki bi onemogočal, da aerosoli iz ustne votline, slina in kri ne prehaja v prostor.

Strokovnjaki v Astradentium-u so razvili Oral BioFilter – poseben sistem za varno opravljanje stomatoloških posegov v brezzračnem prostoru. Oral BioFilter zagotavlja da tekočine (kri in slina) v breztežnem prostoru ne izhajajo iz ust pacienta med stomatološkim posegom.

OBF preprečuje izhajanje aerosolov iz ustne votline
OBF preprečuje izhajanje aerosolov iz ustne votline

OBF sistem za preprečevanje širjenja Covid-19

Ko je bila OBF sistem patentiran ni nihče niti slutil kakšen pomen in praktičnost uporabe bo dosegel nato v standardnem zobozdravstvu in še posebej sedaj v času pandemije Covid-19. Eden najbolj perečih problemov izvajanja standardnih stomatoloških posegov tudi v normalnih razmerah je namreč širjenje areosolov. OBF® sistem je bil iz zasnove za uporabo v vesolju prilagojen in optimiziran z namenom, da zaščiti zobozdravnike, ustne kirurge, higienike in paciente pred navzkrižno kontaminacijo z areosolizirano inficirano krvjo in slino med izvajanjem stomatoloških posegov.

OBF Oral BioFilter je sesalec z  posebno oblikovanim ustnim držalom ki usmerja aerosole v sesalno cev, nameščeno na spodnji del ustnega nastavka. Slednja se priklopi na aspirator za odsesavanje. Sistem preprečuje, da auerosoli izhajajo iz ustne votline na način, da jih usmerja direktno v odsesavalo cev.  OBF Sistem tako preprečuje navzkrižno kontaminacijo. Zagotavlja večjo varnost in higieno okolja in dela ter vseh prisotnih v stomatološki ordinaciji.

OBF sistem je prejemnik številnih nagrad in priznanj za funkcionalnost in razvoj (ESA BIC, EIT, A tu Salud 2018). Uporaba OBF® sistema postaja nujen varovalni ukrep pri stomatološki obravnavi  kužnih  pacientov in  pacientov v času epidemij.  Zaradi svoje učinkovitosti proti aerosolom pa postaja standardna zaščita pri stomatološki obravnavi vseh pacientov.

Za varno opravljanje stomatoloških posegov.

OBF OralBioFiler - pooblaščen distributer za Slovenijo Miba Vita d.o.o
OBF OralBioFiler – pooblaščen distributer za Slovenijo Miba Vita d.o.o