Čiščenje dentalnih instrumentov Medesy

Prosimo, da pred uporabo instrumentov preberete spodnja navodila za čiščenje dentalnih instrumentov Medesy.

Vsi Medesy instrumenti so izdelani po najvišjih kakovostnih standardnih. Namenjeni in izdelani so  samo za profesionalno rabo s strani kvalificiranega osebja dentalne stroke.

ČIŠČENJE DENTALNIH INSTRUMENTOV MEDESY – PRVA UPORABA

Instrumenti so ob dobavi nesterilizirani. Pred uporabo jih je potrebno oprati in sterilizirati.

Priporočljivo je, da se jih očisti z ultrazvočno napravo. V primeru, da z ultrazvočno kopeljo ne razpolagate, lahko instrumente očistite tudi ročno: uporabite ne premehko krtačko s plastičnimi ščetinami (nikoli ne uporabljajte krtačke s kovinskimi ščetinami!) in primerno čistilno in dekontaminacijsko raztopino.

Instrumente sterilizirajte šele ko ste jih primerno očistili. Če instrumenti pred sterlizacijo niso popolnoma očiščeni, sterilizacija ne bo optimalna. Svetujemo vam, da skrbno sledite navodilom proizvajalca sterilizacijske opreme.

NASVETI ZA OPTIMALNO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE  DENTALNIH INSTRUMENTOV

 1. Vsi postopki čiščenja instrumentov morajo biti izvedeni izključno v prostoru oz. na področju, ki je namenjeno in primerno opremljeno za izvedbo postopka čiščenja.
 2. Instrumente se mora po vsaki uporabi takoj dezinficirani z namenskim sredstvom, katerega učinkovitost in delovanje sta preverjena in potrjena. Zagotoviti je potrebno tako predpisano količino čistilne/dekontaminacijske tekočine, predpisano dolžino trajanja postopka in optimalno temperaturo. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca čistilne opreme in čistilnih raztopin.
 3. Čistilne/dezinfekcijske raztopine, ki vsebujejo natrijev hipoklorit (NaClO) lahko povzročijo oksidacijo in korozijo instrumentov in močno kompromitirajo njihovo uporabnost.
 4. Čistilne/dezinfekcijske raztopine je potrebno dnevno menjati!
 5. Najbolj priporočena metoda za optimalno čiščenje instrumentov je ultrazvočna kopel, še posebej to velja za zapiralne instrumente ( npr: klešče, škarje, šivalniki…)
 6. Ultrazvočno kopel nikoli ne uporabljajte za instrumente iz aluminija in titana, ker ultrazvok škoduje tako materialu kot tudi spremeni barvo the
 7. Pri čiščenju/sterilizaciji ne čistite skupaj instrumentov iz različnih materialov (npr. navadno jeklo skupaj z nerjavnim jeklom/inox oz. skupaj instrumente iz aluminija, titana, kromiranega jekla….)
 8. Pri pravilnem čiščenju/dezinfekciji instrumentov morajo biti vsi zapiralni instrumenti (npr.: klešče, škarje, šivalnike ….) v razprtem stanju, sestavljeni instrumenti pa razstavljeni na posamezne dele.
 9. Pazite, da na pladnju na katerem čistite instrumente nimate preveč instrumentov, ker ne bodo očiščeni/dezinficirani
 10. Morebitni delci in ostanki čiščenja morajo biti po prvem spiranju v celoti odstranjeni.
 11. Dokazano je optimalna temperature za končno spiranje med 80 in 90 st. Celzija.
 12. Zelo priporočljivo je, da za končno spiranje uporabljate samo demineralizirano vodo, ker na ta način preprečite nastanek temnih madežev na instrumentih.
 13. Za ohranjanje optimalne učinkovitosti uporabe zapiralnih instrumentov, jih je potrebno redno mazati z namenskim mazivi (NIKOLI NE UPORABLJAJTE INDUSTRIJSKIH OLJ).

STERILIZACIJA DENTALNIH INSTRUMENTOV

Sterilizacija z avtoklavom-parnim sterilizatorjem je danes najpogostejše uporabljena metoda sterilizacije: parna sterilizacija je metoda pri kateri se obdelava instrumentov izvaja pod vplivom visokotlačne pare določene temperature. Za optimalno sterilizacijo instrumentov se predlaga uporaba medicinskega visokotlačnega parnega avtoklava iz razreda B. Po tej metodi sterilizacije je priporočljiva temperature 134 stopinj Celzija ob pritisku 2,1 bara in temperature 121 stopinj Celzija ob pritisku 1.1 bara. Za instrumente, ki so pakirani v sterilizacijske vrečice je potrebno zagotoviti, da  postopku spiranja sledi cel sušilni cikel. Ostanki vode v sterlizacijskih vrečkah z instrumenti namreč lahko povzročijo korozijo in oksidacijo instrumentov in generirajo formiranje bakterij. Sterilni instrumenti se morajo hraniti v posebnih suhih prostorih, zaščitenih pred prahom.

Oglejte si video o pravilnem čiščenju in sterilizaciji Medesy instrumentov.

POMEMBNO: INSTRUMENTI IZ ALUMINIJA IN TITANA

Instrumentov iz aluminija in titana ne izpostavljajte toplotni obdelavi in/ali ultrazvočni kopeli. Za čiščenje teh instrumentov uporabljajte samo opremo in pripravke za čiščenje, ki so namenjen čiščenju instrumentov iz aluminija in titana. Določena čistilna sredstva niso primerna! Svetujemo, da uporabljate le bazične čistilne raztopine (PH  2-4).

OPOZORILA

Neupoštevanje predloženih navodil za vzdrževanje in čiščenje Medesy instrumentarija lahko trajno poškoduje instrumente in posledično iz tega naslova odpade jamstvo proizvajalca in dobavitelja za zamenjavo in popravilo neprimerno vzdrževanih in/ali čiščenih instrumentov.

 • Kirurški instrumenti se morajo vedno vzdrževati in uporabljati z največjo skrbnostjo in strokovnostjo.
 • Uporabnik kupljenega instrumentarija je polno odgovoren za njegovo strokovno in pravilno uporabo in vzdrževanje.
 • Vsak instrument je izdelan za točno določen namen. Nenamenska uporaba instrumenta lahko poškoduje oz./in uniči funkcionalnost instrumenta, kar lahko privede do resnih poškodb na pacientu oz. celo smrti.
 • Vse instrumente je pred uporabo vedno potrebno preveriti in preskusiti. Vidne poškodbe in odgrnine, deformacije in nepravilnosti vplivajo na delovanje instrumenta. Zaradi tega je uporaba poškodovanih instrumentov strogo prepovedana.
 • Poškodovane in izrabljene instrumente je dolžan uporabnik takoj nadomestiti z neoporečnimi oz. novimi.
 • Za popravilo in zamenjavo ob dobavi nedelujočih in neoporečnih Medesy instrumentov, je pristojen izključno proizvajalec – podjetje Medesy.
 • Podjetje Medesy v vlogi proizvajalca in Miba Vita.o.o. v vlogi dobavitelja Medesy instrumentov ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnekoli fizične poškodbe, ki jih je povzročil uporabnik z nepravilno rabo instrumentov oz. z uporabo poškodovanih oz. izrabljenih instrumentov, ki bi jih uporabnik zaradi njihove iztrošenosti moral nadomestiti, pa jih ni.
 • Proizvajalec Medesy jamči, da je vsak Medesy instrument pred pakiranjem in dostavo temeljito pregledan in nima funkcionalnostnih oz. proizvajalčevih napak.

JAMSTVO IN GARANCIJA PROIZVAJALCA IN DISTRIBUTERJA

Proizvajalec Medesy in dobavitelj Miba Vita d.o.o. sta razbremenjena vse odgovornosti v sledečih primerih:

 1. Za poškodbe, povzročene z neprimerno, nenamensko in nedovoljeno uporabo instrumenta.
 2. Za poškodbe, povzročene z neprimernim čiščenjem oz. sterilizacijo instrumenta.
 3. Za poškodbe zaradi neprimernega shranjevanja instrumenta.
 4. Za poškodbe, ki so nastale zaradi odsotnosti primernega vzdrževaja instrumenta, kar velja še posebej za zapiralne instrumente, ki zahtevajo redno mazanje zglobnih delov.

Jamstvo in garancija proizvajalca ter dobavitelja izključuje napake na instrumentu oz. njegovem delovanju, ki nastanejo zaradi normalne rabe in iztrošenosti instrumenta.

Navodila za uporabo in vzdrževanje instrumentov Medesy so priložena vsakemu kupcu ob dobavi.

 

Proizvajalec:                                                                                                                                                              Dobavitelj:

 

MEDESY  srl Italija                                                                                                                                                Miba Vita d.o.o.